วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ไปเยี่ยมสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์เจ้าของแหล่งเรียนรู้ฯ


วัว
 เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกไปเยี่ยมสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์เจ้าของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีปศุสัตว์นำเพราะเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ก่อนจะหันไปเอาดี อาสาพัฒนาชุมชชนดีเด่น อาสาหมอดิน  และล่าสุดกำลังจะไปได้ดีอาสาด้านความยุติธรรมเรียกชื่อไม่ค่อยจะถูก เป็นเกษตรผสมผสาน เริ่มต้นจากการเลี้ยงควาย กับทำสวนผัก แล้วอบรมเพิ่มเติมสาระพัดความรู้ นำมาปฏิบัติในสวนตนเอง ณ วันนี้ที่เห็นด้วยตาของจริงมีวัว ควาย เป็ด กบ ปลา พืชผักสวนครัว โรงสีน้อยๆ
โรงสีน้อยๆ

ป้ายคำนิยมและศาลาอเนกประสงค์


เป็ด


เพาะต้นไม้


อบรมอยู่เรื่อยๆ


กบ


เริ่มจะเชี่ยวชาญด้านกบ
เตรียมทำอาหารสำหรับให้เป็ดไก่ปลากบ


อัญชัญ สะตังค์สีม่วง ใครแปรรูปได้ก็ได้ตังค์


ผักบุ้งออกมาตัดมาหมักทำอาหารสัตว์


ป้ายกันลืม

กล้วยของดีราคาถูก และแล้วกำลังเริ่มแพง

1 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดครับ ผมก็มีที ไม่มาก ยากทำทุกอย่างเหมือนกัน

    ตอบลบ