วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไปร่วมแสดงความดีใจสวนสมสมัยมีไฟฟ้าใช้แล้ว

 ตามคำเชิญของนายสมัย สาวงษาว่าวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ การไฟฟ้าเวียงเชียงรุ้งจะได้เปิดการเดินไฟฟ้าเข้าสวนของนายสมัยและชุมชนตามรายทางเส้นบ้านเหล่าไปแม่เผื่อ ขอให้ไปร่วมเป็นเกียรติและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นอกจากนี้ก็อยังมีการประชุมแสดงความดีใจกับอาสาพัฒนาชมชนดีเด่นให้กับนายสมัยด้วย เป็นปีทองของนายสมัยได้รับการยกย่องทั้ง พัฒนาชุมชน อาสาแรงงาน อาสาปศุสัตว์

 กินอิ่มแล้วเดินเยี่ยมชมความเปลี่ยนแปลงของสวนสมสมัย ตอนนี้ปรับปรุงคอกไก่ประดู่หางดำ แยกจากไก่ชน ไก่แจ้เรียบร้อย แต่ก็ยังปนกับเป็ด หมู แบบผสมผสาน
 มีสมาชิกใหม่มาอีก ๔ ตัว เป็นวัวตังขนาดหนึ่งปียังไม่ได้สอบถามเพราะนายสมัยกำลังวุนวายรับแขกเสริมอาหารอยู่วันหลังค่อยมาถาม
 คอกไก่ป่าไก่แจ้ไก่ชน อยู่ไกล้กัน อีกมุมหนึ่งหลังคอกควาย เพื่อไม่ไห้ปนประดู่หางดำ

 สวนผักหวานป่าในสวนกล้วยทดลองปลูกอีกครั้งหลังจากปีก่อนตายไปเกือบหมด

 และควายของนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรที่นำมารวมเลี้ยงอยู่หน้าสวนสมสมัย