วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมสมสมัยฟาร์มครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอออกเยี่ยม สมสมัยฟาร์ม ซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงพัฒนาอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากจะมีการอบรมเกษตรกร ในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
 ควายที่รับจากโครงการ ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่ในกลุ่มเริ่มมีลูกเกิด ๒ ตัวแล้ว

 ลูกเป็ดเทศ ที่กำลังกกไว้

 ประดู่หางดำพ่อแม่พันธุ์  ที่รับมาจากโครงการของ ดร.ธวัชชัย


 ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ รุ่น ๒ ที่คัดไว้ ที่รับมาจากโครงการของ ดร.ธวัชชัย

 ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ รุ่นแรกที่คัดไว้ ที่รับมาจากโครงการของ ดร.ธวัชชัย


 เรียนแบบการปลูกที่ไปดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


 สมุนไพรจากไร่ มะตูม
 มะตูมฝานตากแห้ง
 บริเวณเลี้ยงเป็ดเทศสีขาวล้วนๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น