วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไปร่วมแสดงความดีใจสวนสมสมัยมีไฟฟ้าใช้แล้ว

 ตามคำเชิญของนายสมัย สาวงษาว่าวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ การไฟฟ้าเวียงเชียงรุ้งจะได้เปิดการเดินไฟฟ้าเข้าสวนของนายสมัยและชุมชนตามรายทางเส้นบ้านเหล่าไปแม่เผื่อ ขอให้ไปร่วมเป็นเกียรติและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นอกจากนี้ก็อยังมีการประชุมแสดงความดีใจกับอาสาพัฒนาชมชนดีเด่นให้กับนายสมัยด้วย เป็นปีทองของนายสมัยได้รับการยกย่องทั้ง พัฒนาชุมชน อาสาแรงงาน อาสาปศุสัตว์

 กินอิ่มแล้วเดินเยี่ยมชมความเปลี่ยนแปลงของสวนสมสมัย ตอนนี้ปรับปรุงคอกไก่ประดู่หางดำ แยกจากไก่ชน ไก่แจ้เรียบร้อย แต่ก็ยังปนกับเป็ด หมู แบบผสมผสาน
 มีสมาชิกใหม่มาอีก ๔ ตัว เป็นวัวตังขนาดหนึ่งปียังไม่ได้สอบถามเพราะนายสมัยกำลังวุนวายรับแขกเสริมอาหารอยู่วันหลังค่อยมาถาม
 คอกไก่ป่าไก่แจ้ไก่ชน อยู่ไกล้กัน อีกมุมหนึ่งหลังคอกควาย เพื่อไม่ไห้ปนประดู่หางดำ

 สวนผักหวานป่าในสวนกล้วยทดลองปลูกอีกครั้งหลังจากปีก่อนตายไปเกือบหมด

 และควายของนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรที่นำมารวมเลี้ยงอยู่หน้าสวนสมสมัย

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มองให้ดีก็จะเห็นว่ามีเห็ดและมีเป็ด

 นายสมัย สาวงษา แม้จะเรียนมาน้อยแต่การไฝ่รู้อย่างไม่หยุด ไม่เป็นชาล้นถ้วย ใช้ทุกอย่างในสวนอย่างคุ้มค่า จึงมองเห็นขอนไม้ที่กำลังจะผุพังไปมาทำเลี้ยงเห็ดได้อีก ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ของนายสมัยจึง ไม่มีแต่ปศุสัตว์เท่านั้น  ท่านใดสนใจเชิญแวะมาเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาครับ ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าเวบไชต์
ขอนไม้ที่ยังมีค่า

เห็ดที่กำลังออกสวยทีเดียว

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมชมหมูดำให้ลูกเป็นหมูขาว

หลังการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี๒๕๕๗ ผ่านไปไม่นาน ลุงสมัยมีการปรับเปลี่ยนในฟาร์มจากที่เคยมีซุ้มทางเข้าสวยงามลุงสมัยรื้ออกเพราะลมฤดูร้อนพัดโหมจนเสียหายไปจะซ่อมก็ไม่ไหว คอกไก่ลมพัดหลังคาต้องซ่อมใหม่ ผลของการตัดต้นไม้บังลมของลุงสมัยเอง ที่เดิมรอบรั้วจะมีต้นยูคาลิบตัส ตัดมาทำถ่าน ต้นไม้ไผ่ที่เคยใช้ทำข้าวหลามก็ขุดทิ้งเพราะอยากได้พื้นที่เพิ่มปลูกผัก ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง เมื่อลมมาแรงๆไม่มีต้นไม้ใหญ่กันบังลดแรงลมตัวอาคารต่างๆจึงเสียหายมาก
สวนหมูดำที่ลุงสมัยเลี้ยงก็คลอดลูกออกมาแต่เพราะการผสมข้ามสายพันธุ์กับหมูลาจไวท์(หาพ่อพันธุ์ดำตอนแม่หมูเป็นสัดไม่ได้)จึงได้ลูกสีขาวอย่างที่เห็น

ลูกเป็ดที่กำลังเกิดใหม่มากพอสมควรก็ได้แต่หวังว่าปีนี้จะไม่มีการป่วยตายแบบปีทีแล้ว
ตากมูลควายได้ทุกฤดู
คอกควายแบบโปร่งใสกันฝนไม่กันแดด
                         
แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ที่น่าจะตอบโจทย์อาหารเสริมในควายหมูไก่ได้
ทำที่เก็บใบใผ่เพื่อให้หน่อไม้ที่ออกใหม่มีสีสวย และเป็นปุ๋ยไปด้วยในตัว


ปสุสัตว์มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ลุงสมัยและสมาชิกเครือข่ายเลี้ยงสัตว์ไกล้เคียงวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ไปเยี่ยมสวนสมสมัยก่อนการอบรมศูนย์หลักฯ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าเยี่ยมฟาร์มสมสมัย ของนายสมัย สาวงศา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะมาจัดการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์หลัก) เริ่มอบรม ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  นับเป็นความโชคร้ายที่สวนของสมัยที่ถูกลมพายุฤดูร้อนนำฝนมาตกพร้อมกับ ลม ลูกเห็บ ทำเอาสวนที่กำลังสวยงามกลาย ดงขยะไม่ว่าจะกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ลมพัดหักโค่น เล้าโรงเรือนเลี้ยงไก่ พังไม่เป็นท่า วันนี้สมัยกำลังเร่งมือซ่อมแซมคาดว่าคงทันอยู่แต่คงไม่สวยสมบูรณ์ ๑๐๐% ผู้เขียนไปช่วยเขียนป้ายไม้ที่บอกจุดต่างๆในศูนย์เรียนรู้ เก็บภาพไก่ประดู่หางดำ และลูกเป็ดมาฝาก
 พ่อแม่ไก่ประดู่หางดำที่ ใช้สร้างพันธุ์ในฟาร์ม ต่อไปจะได้เป็นจุดขายในการเรียนรู้ดูงานเรื่องไก่ประดู่อีกทางหนึ่ง  เล่าให้สมัยฟังว่าสำนักงานปศุสัตว์จะจัดประกวดไก่ในเดือนสิงหาคม ขอให้เตรียมตัวไว้
 ไข่ของไก่ประดู่หางดำที่กำลังเริ่มไข่อีกชุดหนึ่ง
 ไก่ประดู่หางดำรุ่นที่จะได้เป็นพ่อแม่พันธุ์ให้สมัยผลิตลูกในอนาคต
  มีลูกเป็ดเลี้ยงรวมกันกับลูกไก่น่ารักไปอีกแบบ