วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมชมหมูดำให้ลูกเป็นหมูขาว

หลังการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี๒๕๕๗ ผ่านไปไม่นาน ลุงสมัยมีการปรับเปลี่ยนในฟาร์มจากที่เคยมีซุ้มทางเข้าสวยงามลุงสมัยรื้ออกเพราะลมฤดูร้อนพัดโหมจนเสียหายไปจะซ่อมก็ไม่ไหว คอกไก่ลมพัดหลังคาต้องซ่อมใหม่ ผลของการตัดต้นไม้บังลมของลุงสมัยเอง ที่เดิมรอบรั้วจะมีต้นยูคาลิบตัส ตัดมาทำถ่าน ต้นไม้ไผ่ที่เคยใช้ทำข้าวหลามก็ขุดทิ้งเพราะอยากได้พื้นที่เพิ่มปลูกผัก ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง เมื่อลมมาแรงๆไม่มีต้นไม้ใหญ่กันบังลดแรงลมตัวอาคารต่างๆจึงเสียหายมาก
สวนหมูดำที่ลุงสมัยเลี้ยงก็คลอดลูกออกมาแต่เพราะการผสมข้ามสายพันธุ์กับหมูลาจไวท์(หาพ่อพันธุ์ดำตอนแม่หมูเป็นสัดไม่ได้)จึงได้ลูกสีขาวอย่างที่เห็น

ลูกเป็ดที่กำลังเกิดใหม่มากพอสมควรก็ได้แต่หวังว่าปีนี้จะไม่มีการป่วยตายแบบปีทีแล้ว
ตากมูลควายได้ทุกฤดู
คอกควายแบบโปร่งใสกันฝนไม่กันแดด
                         
แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ที่น่าจะตอบโจทย์อาหารเสริมในควายหมูไก่ได้
ทำที่เก็บใบใผ่เพื่อให้หน่อไม้ที่ออกใหม่มีสีสวย และเป็นปุ๋ยไปด้วยในตัว


ปสุสัตว์มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ลุงสมัยและสมาชิกเครือข่ายเลี้ยงสัตว์ไกล้เคียง