วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ไปเยี่ยมสวนสมสมัยก่อนการอบรมศูนย์หลักฯ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าเยี่ยมฟาร์มสมสมัย ของนายสมัย สาวงศา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะมาจัดการอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ศูนย์หลัก) เริ่มอบรม ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  นับเป็นความโชคร้ายที่สวนของสมัยที่ถูกลมพายุฤดูร้อนนำฝนมาตกพร้อมกับ ลม ลูกเห็บ ทำเอาสวนที่กำลังสวยงามกลาย ดงขยะไม่ว่าจะกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ลมพัดหักโค่น เล้าโรงเรือนเลี้ยงไก่ พังไม่เป็นท่า วันนี้สมัยกำลังเร่งมือซ่อมแซมคาดว่าคงทันอยู่แต่คงไม่สวยสมบูรณ์ ๑๐๐% ผู้เขียนไปช่วยเขียนป้ายไม้ที่บอกจุดต่างๆในศูนย์เรียนรู้ เก็บภาพไก่ประดู่หางดำ และลูกเป็ดมาฝาก
 พ่อแม่ไก่ประดู่หางดำที่ ใช้สร้างพันธุ์ในฟาร์ม ต่อไปจะได้เป็นจุดขายในการเรียนรู้ดูงานเรื่องไก่ประดู่อีกทางหนึ่ง  เล่าให้สมัยฟังว่าสำนักงานปศุสัตว์จะจัดประกวดไก่ในเดือนสิงหาคม ขอให้เตรียมตัวไว้
 ไข่ของไก่ประดู่หางดำที่กำลังเริ่มไข่อีกชุดหนึ่ง
 ไก่ประดู่หางดำรุ่นที่จะได้เป็นพ่อแม่พันธุ์ให้สมัยผลิตลูกในอนาคต
  มีลูกเป็ดเลี้ยงรวมกันกับลูกไก่น่ารักไปอีกแบบ

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมชมสวนสมสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เกษตรกรจากตำบลป่าซาง ได้เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของสวนสมัย ซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์หลักของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด