วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เข้าร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงมหาวัน ที่สวนสมสมัย

 เมื่อเที่ยงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดงมหาวัน ที่ศูนย์เรียนรู้สวนสมสมัย บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวันโดยได้นำข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์ไปแจ้งในที่ประชุมโดยเฉพาะเรื่องการเตือนภัยการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่กำลังระบาดอยู่หลายอำเภอตามรายงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ การขอรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกการทำความสะอาดและรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ของไทยให้เวียงเชียงรุ้งเป็นแหล่งผลิตรายย่อยให้ได้
 การประะชุมที่มีนายพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินการประชุม นายประหยัด ป้องเรือ ประธานศูนย์ฯเป็นประานการประชุม บรรยากาศแบบสบายๆต่างได้แสดงความคิดแลกเปลียนกันเต็มที่

 ในสวนสมสมัยมีภาพน่าสนใจเช่นมีการแขวนกล้วยไว้ให้กินทั้งคนและไก่สามสี่จุด ถือได้ว่าการสงเสริมให้ปลูกกล้วยที่ผ่านมาได้ผลมาก
 โรงเรือนตากขี้ควายที่ทำขึ้นใหม่ดูดีมีขี้ควายขายตลอดเป็นเงินเดือนคนเลี้ยงควายเลยที่เดียว
 คอกนอนควายมีมุ้งกันยุงด้วย ลงทุนน่าดูปีนี้เอาจริงมีลูกชายกลับมาช่วยอีกแรงพร้อมด้วยลูกสะไภ้
 ไก่ประดู่หางดำที่ได้รับเมื่อกลางปีก็ยังมีเหลืออยู่สามสี่ตัวกำลังฟักออกมาอีก สิบกว่าตัวน่าจะเก็บไว้ขยายพันธุ์ได้
 คอกหมูทำใหม่เพราะที่เดิมไกล้กับอาคารอบรม กลิ่นรบกวนเวลาประชุม นายสมัยน่าจะลืมการเลี้ยงหมูหลุมที่เคยเลี้ยงจึงทำให้มีกลิ่นเหม็นได้
 กรงไก่ชนที่ต้องขังไว้ เพื่อไม่ให้ไปผสมกับไก่ประดูหางดำให้เสียพันธุ์
และไก่ตั้งของลูกชายที่ชอบเอาไปตั้งไก่ป่ามาทำอาหาร 


 บ่อแก๊สชีวภาพจากขี้ควายยังใช้การได้ เป็นพลังงานความร้อนในการหุงต้มอาหารตลอด

 เป็ดเทศลูกผสมที่แยกเลี้ยงในบ่ออีกโซนหนึ่งที่มีไข่ไว้กินและฟักเอาลูกมาขุนขายได้
บวมชนิดต่างๆที่ซุ้มโค้งทางเข้าฟาร์มยังเหลืออยู่บ้าง บางต้นเริ่มเหี่ยวแล้วตามอายุ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมสวนสมสมัย

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและข้าราชการเจ้าหน้าที่จากอำเภอเดินทางเข้าเยี่ยมสวนสมสมัยของนายสมัย สาวงษา ซึ่งวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้มีการมอบโล่รางวัลอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ให้นายสมัย ถือเป็นอีกรางวัลสำหรับการที่มีจิตสาธารณะของนายสมัย ในรอบปีนี้

ซุ้มปลูกผักของนายสมัย ที่มีบวมงูขนาดยาวมากๆกำลังออกลูกให้ได้ชืนชม

กล้ายน้ำว้าที่มีแขวนให้กินหลายหวี หลายแห่งเก็บกินได้แก้หิว
อาหารกลางวันที่เป็นผลิตผลพืชผักในสวนมาทำเมนูจิ้มน้ำพริกแจ่วบองแสนอร่อย ครับ
 
รับของฝากกลับบ้านด้วย
โล่รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด
ควาย ๑๒ ตัวที่นายสมัยเลี้ยงไว้เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
ซุ้มต้ากระทกรกที่กำลังออกลูก ยังไม่ทันจะสุกต้องมาเยี่ยมรอบหน้าอีกครั้ง