วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปลูกดอกดาวเรือง

 นายสมัย สาวงษา นำเพื่อนบ้านสมาชิกจิตอาสามาปลูกดอกดาวเรืองทางเข้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีวางดอกไม้จันทร์
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

นานๆผ่านไปเยี่ยม ตอนนี้พัฒนาไปมาก

ผ่านศูนย์เรียนรู้พี่สมัย สาวงษาไปเมือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เจอกับพี่สมัย กำลังจะเดินทางไปประชุมในหมู่บ้าน ก็เลยแค่ผ่านไปมองหาปศุสัตว์ว่ายังหลงเหลืออะไรบ้างโดยสอบถามลูกสะไภ้ที่ยืนหน้าบ้าน เพราะว่า พี่สมัย ได้พัฒนาจนได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายของศพก. ต่อยอดจากพ่อกำนันเชิดชัย มีการอบรมการทำนาอินทรีย์ ด้วยมีภาพการไปอบรมเตรียมการตรวจโครงการ ๙๑๐๑ ด้วย งานเดินสายคงจะต้องมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มประสบการณ์และเครือข่ายมากยิ่งขขึ้น


ภาพในบริเวณสวนที่พี่สมัยถ่ายด้วยมือถือส่งขึ้นออนไลน์ เขียวชื่นตาดีครับ


 อบรมการทำนาอินทรีย์ ทำสารบำรุงข้าวแบบต่างๆเจ้าของศูนย์ ศพก.และเครือข่าย แต่ละอำเภอ ประชุมซ้อมการปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ๙๑๐๑

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ไปเยี่ยมสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์เจ้าของแหล่งเรียนรู้ฯ


วัว
 เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกไปเยี่ยมสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์เจ้าของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีปศุสัตว์นำเพราะเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ก่อนจะหันไปเอาดี อาสาพัฒนาชุมชชนดีเด่น อาสาหมอดิน  และล่าสุดกำลังจะไปได้ดีอาสาด้านความยุติธรรมเรียกชื่อไม่ค่อยจะถูก เป็นเกษตรผสมผสาน เริ่มต้นจากการเลี้ยงควาย กับทำสวนผัก แล้วอบรมเพิ่มเติมสาระพัดความรู้ นำมาปฏิบัติในสวนตนเอง ณ วันนี้ที่เห็นด้วยตาของจริงมีวัว ควาย เป็ด กบ ปลา พืชผักสวนครัว โรงสีน้อยๆ
โรงสีน้อยๆ

ป้ายคำนิยมและศาลาอเนกประสงค์


เป็ด


เพาะต้นไม้


อบรมอยู่เรื่อยๆ


กบ


เริ่มจะเชี่ยวชาญด้านกบ
เตรียมทำอาหารสำหรับให้เป็ดไก่ปลากบ


อัญชัญ สะตังค์สีม่วง ใครแปรรูปได้ก็ได้ตังค์


ผักบุ้งออกมาตัดมาหมักทำอาหารสัตว์


ป้ายกันลืม

กล้วยของดีราคาถูก และแล้วกำลังเริ่มแพง

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาเยี่ยมฟาร์มสมสมัย

 นายสมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต๕  ,ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,ศูนย์วิจัยการปศุสัตว์เขต๕เชียงราย เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่นายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อเวลา ๑๑-๑๒ น.วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งแรก ผลคือยังเริ่มต้นมีปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ และการใช้ยาปฏิชีวนะ จึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมหลักการปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเดินสบายๆมีควายให้ชม มีแปลงข้าวโพดที่นำพันธุ์มาจากแม่โจ้ เจ้าของคุยสนุกและว่าทำยากจังขอไม่อินทรีย์ไม่ขอมาตรฐานเพราะไม่ได้เงินเพิ่ม ปลอบจิตใจเกษตรกรเลยเวลาอาหารกลางวันไปนิดหน่อย