วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มองให้ดีก็จะเห็นว่ามีเห็ดและมีเป็ด

 นายสมัย สาวงษา แม้จะเรียนมาน้อยแต่การไฝ่รู้อย่างไม่หยุด ไม่เป็นชาล้นถ้วย ใช้ทุกอย่างในสวนอย่างคุ้มค่า จึงมองเห็นขอนไม้ที่กำลังจะผุพังไปมาทำเลี้ยงเห็ดได้อีก ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ของนายสมัยจึง ไม่มีแต่ปศุสัตว์เท่านั้น  ท่านใดสนใจเชิญแวะมาเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาครับ ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าเวบไชต์
ขอนไม้ที่ยังมีค่า

เห็ดที่กำลังออกสวยทีเดียว